Xử Lý Ảnh Matlab – Làm Nhiễu Hạt Noise Trong Ảnh Số Trên Matlab

Xử Lý Ảnh Matlab – Làm Nhiễu Hạt Noise Trong Ảnh Số Trên Matlab

Tạo nhiễu ảnh Noise trong Matlab Trong bài viết này tôi và cũng cùng nhau tìm hiểu cách để chèn nhiểu ảnh vào một bức ảnh số. Từ đó bạn sẽ hiểu được đặc tính nhiễu của một bức ảnh...
Xem Tiếp
Xử Lý Ảnh Matlab – Biến Đổi Ảnh Màu Thành Ảnh Âm Bản

Xử Lý Ảnh Matlab – Biến Đổi Ảnh Màu Thành Ảnh Âm Bản

Xử Lý Ảnh Matlab – Biến Đổi Ảnh Màu Thành Ảnh Âm Bản Ở bài viết trước tôi và bạn đã cùng nhau học cách biến đổi một bức ảnh màu thành 3 ảnh theo 3 kênh là Red, Green,...
Xem Tiếp
Xử Lý Ảnh Matlab – Thay Đổi Ảnh Màu Trong Matlab

Xử Lý Ảnh Matlab – Thay Đổi Ảnh Màu Trong Matlab

Biến đổi ảnh màu thành ảnh đen trắng, đỏ, xanh,.. trong Matlab Trong bài viết hôm nay tôi và bạn cùng nhau học cách biến đổi ảnh một hình ảnh màu thành 3 loại ảnh đó là Red, Green, Blue...
Xem Tiếp
Xử Lý Ảnh Matlab – Biểu Đồ Histogram Của Ảnh

Xử Lý Ảnh Matlab – Biểu Đồ Histogram Của Ảnh

Xử Lý Ảnh Matlab – Biểu Đồ Histogram Của Ảnh Trong bài viết này tôi và bạn cùng nhau tìm hiểu đến Histogram xem nó là gì cũng như là ứng dụng của nó để làm gì? | Biểu đồ Histogram...
Xem Tiếp
Xử Lý Ảnh Matlab – Đọc Và Hiện Thị Ảnh Trên Phần Mền Matlab

Xử Lý Ảnh Matlab – Đọc Và Hiện Thị Ảnh Trên Phần Mền Matlab

Hướng dẫn đọc và hiện thị hình ản trong Matlab Trong bài viết trước chúng ta đã làm quen về ảnh số như là có những loại ảnh nào, cấu tạo của một hình ảnh cũng như ta đã học...
Xem Tiếp
Xử Lý Ảnh Matlab – Tổng Quan Về Ảnh Số

Xử Lý Ảnh Matlab – Tổng Quan Về Ảnh Số

Tổng Quan Về Ảnh Số – Lập Trình xủ lý hình ảnh trên Matlab Đây là bài đâu tiên trong Serie khóa học xử lý hình ảnh trong Matlab. Trước khi học khóa học này thì bạn nên học khóa học...
Xem Tiếp