Xử Lý Ảnh Matlab

Lập Trình Matlab – Xử Lý Hình Ảnh trên Matlab

Xử Lý Ảnh Matlab – Làm Nhiễu Hạt Noise Trong Ảnh Số Trên Matlab

Xử Lý Ảnh Matlab – Làm Nhiễu Hạt Noise Trong Ảnh Số Trên Matlab

Xử Lý Ảnh Matlab
Tạo nhiễu ảnh Noise trong Matlab Trong bài viết này tôi và cũng cùng nhau tìm hiểu cách để chèn nhiểu ảnh vào một bức ảnh số. Từ đó bạn sẽ hiểu được đặc tính nhiễu của một bức ảnh là như thế nào? Từ đó bạn sẽ biết cách khắc phục cũng như nâng cáo chất lượng hình ảnh hay là ta sẽ biết được cách khử noise. 1. Các kiểu nhiễu trên ảnh Có 5 kiểu nhiễu mà Matlab hỗ trợ bạn đó là: salt & pepper, gaussian, localvar, poisson, speckle. Bạn muốn sử dụng 1 trong 5 kiểu trên đây đều được cả. 2. Lệnh Thêm nhiễu vào bức ảnh Thì từng loại kiểu nhiễu thì hàm imnoise sẽ có tham số truyền vào khác nhau ketQuaHinhAnh = imnoise('anhXam', 'salt & pepper', 0.02); ketQuaHinhAnh = imnoise('anhXam', 'gaussian', 0.02); ketQuaHinhAnh = imnoise('anhXam', 'localvar', ones(size(anhXam))
Xử Lý Ảnh Matlab – Biến Đổi Ảnh Màu Thành Ảnh Âm Bản

Xử Lý Ảnh Matlab – Biến Đổi Ảnh Màu Thành Ảnh Âm Bản

Xử Lý Ảnh Matlab
Xử Lý Ảnh Matlab - Biến Đổi Ảnh Màu Thành Ảnh Âm Bản Ở bài viết trước tôi và bạn đã cùng nhau học cách biến đổi một bức ảnh màu thành 3 ảnh theo 3 kênh là Red, Green, Blue cũng như học cách iến đổi sang ảnh xám. Nếu bạn chưa xem bài viết đó thì vui lòng bạn hãy xem lại  "Biến đổi ảnh màu" trước khi học bài này. | Ảnh Âm Bản Là Gì? Thì chắc bạn cũng nhìn loại ảnh kiểu như này rất nhiều rồi đúng không? Ảnh âm bản là ảnh ngược lại ảnh bình thường. Ví dụ nếu bạn từng chụp ảnh ngày xưa thì thường người ta chụp bằng phim. Nó không giống bây giờ chụp và lưu luôn vào thẻ nhớ. Người ta có 1 cái cuộn phim lưu trữ ảnh đã chụp rồi. Khi bạn nhìn vào cuộn phim đó chính là ảnh âm bản. Từ ảnh đó người ta sẽ rửa và cho ra 1 cái ảnh màu bình thường. Trong phần mền Matlab thì có một hàm
Xử Lý Ảnh Matlab – Thay Đổi Ảnh Màu Trong Matlab

Xử Lý Ảnh Matlab – Thay Đổi Ảnh Màu Trong Matlab

Xử Lý Ảnh Matlab
Biến đổi ảnh màu thành ảnh đen trắng, đỏ, xanh,.. trong Matlab Trong bài viết hôm nay tôi và bạn cùng nhau học cách biến đổi ảnh một hình ảnh màu thành 3 loại ảnh đó là Red, Green, Blue cũng như học cách lưu hình ảnh lại thành hình ảnh mới. Bạn nên xem lại lại bài cách đọc hình ảnh trước nếu bạn quên hoặc chưa xem. Vì trong bài viết này sẽ có một phần áp dụng trong bài viết đó. Đầu tiên chúng ta cùng học một vài câu lệnh trong Matlab hỗ trợ việc xử lý hình ảnh (Image). Các câu lện nào mà tôi và bạn đã học ở các bài trước rồi thì tôi xin được phép không nhắc lại để tránh mất thời gian của bạn. 1. Tách ảnh màu thành 3 loại ảnh (kênh) %Đọc File [tenFileAnh, duongDanAnh] = uigetfile({'*.*'}); Image = imread(fullfile(duongDanAnh, tenFileAnh)); %Lấy Kênh Màu imageRed
Xử Lý Ảnh Matlab – Biểu Đồ Histogram Của Ảnh

Xử Lý Ảnh Matlab – Biểu Đồ Histogram Của Ảnh

Xử Lý Ảnh Matlab
Xử Lý Ảnh Matlab – Biểu Đồ Histogram Của Ảnh Trong bài viết này tôi và bạn cùng nhau tìm hiểu đến Histogram xem nó là gì cũng như là ứng dụng của nó để làm gì? | Biểu đồ Histogram là gì? Biểu đồ Histogram của một bức ảnh là biểu đồ biểu diễn sự phân bố của các mức cường độ xám của một bức ảnh. Ví dụ: Bạn có  một bức ảnh xám có kích thước là Width là 200px và Height là 200px. Vậy ta có số điểm ảnh là 200 x 200 bằng 40000 điểm ảnh. Vậy thị trong 40000 điểm ảnh này sẽ có các điểm ảnh có cường độ xám giống nhau. Giả sử dải bit của ảnh đó là từ 0 đến 255 chẳng hạn. Và ví dụ bit 0 có 100 điểm ảnh giống nhau, bit 1 có 150 điểm ảnh,... cho đến bit 255 là n điểm ảnh giống nhau. Và tổng các điểm ảnh của các bit này sẽ bằng 40000. Vậy thì trong Matlab có một hàm đã được xây dựng
Xử Lý Ảnh Matlab – Đọc Và Hiện Thị Ảnh Trên Phần Mền Matlab

Xử Lý Ảnh Matlab – Đọc Và Hiện Thị Ảnh Trên Phần Mền Matlab

Xử Lý Ảnh Matlab
Hướng dẫn đọc và hiện thị hình ản trong Matlab Trong bài viết trước chúng ta đã làm quen về ảnh số như là có những loại ảnh nào, cấu tạo của một hình ảnh cũng như ta đã học cách đọc và hiện thị ảnh trên cửa sổ Command Window của phần mền Matlab rồi. Trong bài học hôm nay tôi và bạn cùng tìm hiểu một số câu lệnh giúp bạn có thể thao tác được với bức ảnh của mình. Cũng như ta sẽ làm một ví dụ để bạn không có cảm giác nhàn chán cứng như việc học của chúng ta trở nên hiệu quả hơn. 1. Một số lệnh cơ bản xử lý ảnh a. Tạo 1 dialog box uigetfile Bạn nhận được một kết quả như hình dưới. Nó cho phép bạn lựa chọn các file nào đó bạn muốn. Nếu bạn muốn cho người dùng chỉ chọn được các file có đuôi nào đó thì bạn có thể thực hiện câu sau: [filename, pathname] = uigetfile( ..
Xử Lý Ảnh Matlab – Tổng Quan Về Ảnh Số

Xử Lý Ảnh Matlab – Tổng Quan Về Ảnh Số

Xử Lý Ảnh Matlab
Tổng Quan Về Ảnh Số - Lập Trình xủ lý hình ảnh trên Matlab Đây là bài đâu tiên trong Serie khóa học xử lý hình ảnh trong Matlab. Trước khi học khóa học này thì bạn nên học khóa học lập trình Gui mà tôi đã viết trước đây. | Thế nào là ảnh số Trong bài này chúng ta cùng hiểu thế nào là ảnh số, và có những loại ảnh nào. Thì như bạn đã biết thì ảnh số chính là kết quả của quá trình số hóa khung ảnh thật trong tự nhiên. Để bạn dễ hiểu hơn tôi có một hình ảnh dưới đây mô tả mô hình đối tượng thật máy ảnh và ảnh số. Chúng ta sẽ không quan tâm quá nhiều đến quá trình số hóa ảnh. Thì quá trình số hóa ảnh nó sẽ diễn ra trong các đối tượng thu hình ảnh của bạn. Ví dụ như là camera, máy ảnh,.. hay là các thiết bị thu lại cách hình ảnh khác. Bạn có thể nhình hình phía trên bạn sẽ t
Acc VIP Fshare Fshare VIP