Tự Học Matlab

Tự Học Matlab cơ bản đến nâng cao. Học Matlab 2016a, 2014, 2013…

Xử Lý Ảnh Matlab – Làm Nhiễu Hạt Noise Trong Ảnh Số Trên Matlab

Xử Lý Ảnh Matlab – Làm Nhiễu Hạt Noise Trong Ảnh Số Trên Matlab

Xử Lý Ảnh Matlab
Tạo nhiễu ảnh Noise trong Matlab Trong bài viết này tôi và cũng cùng nhau tìm hiểu cách để chèn nhiểu ảnh vào một bức ảnh số. Từ đó bạn sẽ hiểu được đặc tính nhiễu của một bức ảnh là như thế nào? Từ đó bạn sẽ biết cách khắc phục cũng như nâng cáo chất lượng hình ảnh hay là ta sẽ biết được cách khử noise. 1. Các kiểu nhiễu trên ảnh Có 5 kiểu nhiễu mà Matlab hỗ trợ bạn đó là: salt & pepper, gaussian, localvar, poisson, speckle. Bạn muốn sử dụng 1 trong 5 kiểu trên đây đều được cả. 2. Lệnh Thêm nhiễu vào bức ảnh Thì từng loại kiểu nhiễu thì hàm imnoise sẽ có tham số truyền vào khác nhau ketQuaHinhAnh = imnoise('anhXam', 'salt & pepper', 0.02); ketQuaHinhAnh = imnoise('anhXam', 'gaussian', 0.02); ketQuaHinhAnh = imnoise('anhXam', 'localvar', ones(size(anhXam))
Xử Lý Ảnh Matlab – Biến Đổi Ảnh Màu Thành Ảnh Âm Bản

Xử Lý Ảnh Matlab – Biến Đổi Ảnh Màu Thành Ảnh Âm Bản

Xử Lý Ảnh Matlab
Xử Lý Ảnh Matlab - Biến Đổi Ảnh Màu Thành Ảnh Âm Bản Ở bài viết trước tôi và bạn đã cùng nhau học cách biến đổi một bức ảnh màu thành 3 ảnh theo 3 kênh là Red, Green, Blue cũng như học cách iến đổi sang ảnh xám. Nếu bạn chưa xem bài viết đó thì vui lòng bạn hãy xem lại  "Biến đổi ảnh màu" trước khi học bài này. | Ảnh Âm Bản Là Gì? Thì chắc bạn cũng nhìn loại ảnh kiểu như này rất nhiều rồi đúng không? Ảnh âm bản là ảnh ngược lại ảnh bình thường. Ví dụ nếu bạn từng chụp ảnh ngày xưa thì thường người ta chụp bằng phim. Nó không giống bây giờ chụp và lưu luôn vào thẻ nhớ. Người ta có 1 cái cuộn phim lưu trữ ảnh đã chụp rồi. Khi bạn nhìn vào cuộn phim đó chính là ảnh âm bản. Từ ảnh đó người ta sẽ rửa và cho ra 1 cái ảnh màu bình thường. Trong phần mền Matlab thì có một hàm
Xử Lý Ảnh Matlab – Thay Đổi Ảnh Màu Trong Matlab

Xử Lý Ảnh Matlab – Thay Đổi Ảnh Màu Trong Matlab

Xử Lý Ảnh Matlab
Biến đổi ảnh màu thành ảnh đen trắng, đỏ, xanh,.. trong Matlab Trong bài viết hôm nay tôi và bạn cùng nhau học cách biến đổi ảnh một hình ảnh màu thành 3 loại ảnh đó là Red, Green, Blue cũng như học cách lưu hình ảnh lại thành hình ảnh mới. Bạn nên xem lại lại bài cách đọc hình ảnh trước nếu bạn quên hoặc chưa xem. Vì trong bài viết này sẽ có một phần áp dụng trong bài viết đó. Đầu tiên chúng ta cùng học một vài câu lệnh trong Matlab hỗ trợ việc xử lý hình ảnh (Image). Các câu lện nào mà tôi và bạn đã học ở các bài trước rồi thì tôi xin được phép không nhắc lại để tránh mất thời gian của bạn. 1. Tách ảnh màu thành 3 loại ảnh (kênh) %Đọc File [tenFileAnh, duongDanAnh] = uigetfile({'*.*'}); Image = imread(fullfile(duongDanAnh, tenFileAnh)); %Lấy Kênh Màu imageRed
Xử Lý Ảnh Matlab – Biểu Đồ Histogram Của Ảnh

Xử Lý Ảnh Matlab – Biểu Đồ Histogram Của Ảnh

Xử Lý Ảnh Matlab
Xử Lý Ảnh Matlab – Biểu Đồ Histogram Của Ảnh Trong bài viết này tôi và bạn cùng nhau tìm hiểu đến Histogram xem nó là gì cũng như là ứng dụng của nó để làm gì? | Biểu đồ Histogram là gì? Biểu đồ Histogram của một bức ảnh là biểu đồ biểu diễn sự phân bố của các mức cường độ xám của một bức ảnh. Ví dụ: Bạn có  một bức ảnh xám có kích thước là Width là 200px và Height là 200px. Vậy ta có số điểm ảnh là 200 x 200 bằng 40000 điểm ảnh. Vậy thị trong 40000 điểm ảnh này sẽ có các điểm ảnh có cường độ xám giống nhau. Giả sử dải bit của ảnh đó là từ 0 đến 255 chẳng hạn. Và ví dụ bit 0 có 100 điểm ảnh giống nhau, bit 1 có 150 điểm ảnh,... cho đến bit 255 là n điểm ảnh giống nhau. Và tổng các điểm ảnh của các bit này sẽ bằng 40000. Vậy thì trong Matlab có một hàm đã được xây dựng
Xử Lý Ảnh Matlab – Đọc Và Hiện Thị Ảnh Trên Phần Mền Matlab

Xử Lý Ảnh Matlab – Đọc Và Hiện Thị Ảnh Trên Phần Mền Matlab

Xử Lý Ảnh Matlab
Hướng dẫn đọc và hiện thị hình ản trong Matlab Trong bài viết trước chúng ta đã làm quen về ảnh số như là có những loại ảnh nào, cấu tạo của một hình ảnh cũng như ta đã học cách đọc và hiện thị ảnh trên cửa sổ Command Window của phần mền Matlab rồi. Trong bài học hôm nay tôi và bạn cùng tìm hiểu một số câu lệnh giúp bạn có thể thao tác được với bức ảnh của mình. Cũng như ta sẽ làm một ví dụ để bạn không có cảm giác nhàn chán cứng như việc học của chúng ta trở nên hiệu quả hơn. 1. Một số lệnh cơ bản xử lý ảnh a. Tạo 1 dialog box uigetfile Bạn nhận được một kết quả như hình dưới. Nó cho phép bạn lựa chọn các file nào đó bạn muốn. Nếu bạn muốn cho người dùng chỉ chọn được các file có đuôi nào đó thì bạn có thể thực hiện câu sau: [filename, pathname] = uigetfile( ..
Xử Lý Ảnh Matlab – Tổng Quan Về Ảnh Số

Xử Lý Ảnh Matlab – Tổng Quan Về Ảnh Số

Xử Lý Ảnh Matlab
Tổng Quan Về Ảnh Số - Lập Trình xủ lý hình ảnh trên Matlab Đây là bài đâu tiên trong Serie khóa học xử lý hình ảnh trong Matlab. Trước khi học khóa học này thì bạn nên học khóa học lập trình Gui mà tôi đã viết trước đây. | Thế nào là ảnh số Trong bài này chúng ta cùng hiểu thế nào là ảnh số, và có những loại ảnh nào. Thì như bạn đã biết thì ảnh số chính là kết quả của quá trình số hóa khung ảnh thật trong tự nhiên. Để bạn dễ hiểu hơn tôi có một hình ảnh dưới đây mô tả mô hình đối tượng thật máy ảnh và ảnh số. Chúng ta sẽ không quan tâm quá nhiều đến quá trình số hóa ảnh. Thì quá trình số hóa ảnh nó sẽ diễn ra trong các đối tượng thu hình ảnh của bạn. Ví dụ như là camera, máy ảnh,.. hay là các thiết bị thu lại cách hình ảnh khác. Bạn có thể nhình hình phía trên bạn sẽ t
Matlab Cơ Bản – Các Hàm Lượng Giác Trong Matlab

Matlab Cơ Bản – Các Hàm Lượng Giác Trong Matlab

Matlab Cơ Bản
Các hàm lượng giác mà phần mền Matlab hỗ trợ Trong bài viết này VuTienIT xin được giới thiệu đến bạn các hàm lượng giác trong tính toán cũng như cách sử dụng nó như thế nào trong việc giải một bài toán nào đó. Thì trong lượng giác sẽ có 2 đơn vị tính chủ yếu đó là Radian và Độ. Trong Matlab cũng hỗ trợ bạn tính 2 đơn vị này. Tại cửa sổ Command Window bạn thực hiện các lệnh như dưới đây để biết được cách sử dụng các hàm như thế nào. Nếu bạn muốn tính theo Radian >> sin(pi/6) ans = 0.5000 Như bạn thấy thì kết quả sẽ ra là 0.5000 Radian Trong đó: pi có giá trị bằng 3.1416 Nếu bạn muốn tính theo độ >> sind(pi/6) ans = 0.0091 Thì bạn để ý thì nếu tính theo độ thì bạn chỉ cần thêm chữ d vào sau đuôi hàm bạn muốn tính. Hay bạn muốn tính s
Lập Trình Gui Matlab – Trao Đổi Dữ Liệu Giữa 2 Gui Matlab

Lập Trình Gui Matlab – Trao Đổi Dữ Liệu Giữa 2 Gui Matlab

Lập Trình GUI
Hướng Dẫn Truyền Dữ Liệu giữa 2 Gui với nhau Trong bài viết này Tôi xin hướng dẫn đến bạn cách để truyền và nhận một dữ liệu nào đó cho một Gui khác trong phần mền Matlab. Trước khi học bài này thì bạn nên học cách làm sao để liên kết 2 Gui với nhau trước đã. Vì khi bạn biết cách gọi Gui A  sang Gui B thì lúc đó ta mới học cách truyền nhận dữ liệu giữa chúng với nhau. Việc trao đổi dữ liệu này thực sự rất cần thiết trong việc lập trình chúng ta. Sở dĩ tại sao tôi lại nói vậy? Xin thưa với bạn rằng khi làm một dự án lớn thì đồng nghĩa Code chúng ta quá nhiều. Như vậy ta phải biết cách chia nhỏ ra thành từng thành phần nhỏ khác nhau. Như vậy thì ta cần chia nhỏ Gui ra thành nhiều Gui khác đảm nhaann 1 nhiệm vụ nào đó. Việc chia như vậy đồng nghĩa với bạn cần phải trao đổi dữ liệu qua
Lập Trình Gui Matlab – Visible Ẩn Hiện Các Đối Tượng Trong Gui Matlab

Lập Trình Gui Matlab – Visible Ẩn Hiện Các Đối Tượng Trong Gui Matlab

Lập Trình GUI
Visible Ẩn Hiện Các Đối Tượng Trong Gui Matlab Bằng Visible Visible On Visible Off là một thuộc tính sẵn có trên các đối tượng trong lập trình Giao Diện GUI trên phần mền Matlab. Trong bài viếc trước chúng ta đã học đến thuộc tính Enable rồi. Cũng giống thuộc tính đó thì Visible cũng có 2 trạng thái là On (Hiện) và Off (Ẩn). Visible và Enable có gì khác nhau? Về bản chất thì cả 2 thuộc tính này nếu để off thì sẽ người dùng sẽ không để thao tác gì được trên thuộc tính đó cả. Có một điểm khác nhau rõ ràng nhất đó là. Thuộc tính Enable thì nó vẫn hiện thị trên giao diện nhưng mà nó mờ đối tượng đó chuột sẽ không thao tác được. Còn thuộc tính Visible thì nó sẽ mất hẳn luôn không hiển thị. Bao giờ bạn viết code bật lại đối tượng đó thì no mới hiện nên để người dùng thao tác được.
Lập Trình Gui Matlab – Enable Bật Tắt Các Đối Tượng Trong Gui Matlab

Lập Trình Gui Matlab – Enable Bật Tắt Các Đối Tượng Trong Gui Matlab

Lập Trình GUI
Enable Các Đối Tượng GUI Matlab Như bạn đã biết thì trong mỗi một đối tượng nào đó như là Edittext, Push Button, Static Text,... Thì đều có trạng thái hiện thị ra cho người sử dụng có thể sử dụng chuột từ bàn phím để tác động vào đối tượng đó để làm một nhiệm vụ mà người dùng đã quy định sẵn. Một câu hỏi đặt ra là Tôi không muốn đối tượng Enable khi mà điều kiện nào đó mà tôi áp đặt sẵn chưa thỏa mãn thì có được hay không? Xin trả lời với bạn là có.  Chức năng Enable này khá là hữu dụng trong thực tế. Chẳng hạn tôi lấy một ví dụ này. Khi bạn truy cập  vào một Website nào đó có chức năng đăng ký thành viên chẳng hạn. Mặc định thì nút đăng ký đó vẫn hiện thị nhưng bạn không thể nhấn vào đó để đăng ký. Trong trường hợp bạn đã điền đầy đủ thông tin hợp lệ như là họ tên, quê quán, giới
Lập Trình Gui Matlab – Hướng Dẫn Đọc File Excel, Table GUI Matlab

Lập Trình Gui Matlab – Hướng Dẫn Đọc File Excel, Table GUI Matlab

Lập Trình GUI
Hướng Dẫn Đọc File Excel, Table Trong GUI Matlab Trong bài viết hôm nay chúng ta cùng làm việc với file Excel học cách đọc, ghi, hiện thị dữ liệu từ Excel nên giao diện GUI của phần mền Matlab và ngược lại. Và tiện thể chúng ta học cách sử dụng đối tượng Table được tích hợp trong GUI. | Hướng dẫn đọc ghi Excel Như bạn đã biết thì Excel nằm trong bộ Office của Microsoft và không riêng gì dân kế toán, kỹ thuật, dân lập trình chúng ta cũng sử dụng đến nó rất nhiều. Vậy đối với chúng ta đang học lập trình GUI cũng vậy. Để bạn có một cách tiếp cận đơn giản thì ta sẽ tiến hành đọc file Excel. Giả sử ta có một giao diện như hình dưới. Để cho bạn không phải nhàn chán nên giao diện này VuTienIT xin được xây dựng trước. Nếu bạn theo dõi từ bài 1 đến giờ thì giao diện hình dưới đây chắc
Lập Trình Gui Matlab – Hướng Dẫn Sử Dụng Table Trong Gui Matlab

Lập Trình Gui Matlab – Hướng Dẫn Sử Dụng Table Trong Gui Matlab

Lập Trình GUI
Sử Dụng Table Bảng Trong Lập Trình Giao Diện Gui Matlab Như bạn đã biết thì Table giúp bạn hiện thị thông tin nào đó theo dạng hàng và cột. Thông thường đối với ngôn ngữ lập trình nào thì cũng có hỗ trợ bảng, Matlab cũng không ngoại lệ. Nó cho phép bạn hiện thị thông tin theo kiểu chuỗi string, số hay Checkbox, Pop-up menu,... Trong bài học hôm nay. VuTienIT cùng bạn học cách tạo bảng, chèn dữ liệu cũng như hiệu chỉnh giao diện của bảng qua một số câu lệnh cơ bản.. Bài học này sẽ là tiền đề để bài sau chúng ta học cách đọc file exel trong GUI. | Tạo bảng trong Command Window 1. Tạo ra một bảng dữ liệu Để tạo ra một bảng mới thì bạn làm như sau. Tại cửa sổ Command Window bạn tiến hành gõ lệnh dưới đây. t = uitable; Trong đó: uitable Là câu lệnh tạo bảng trống t
Lập Trình Gui Matlab – Đọc File txt Trong Lập Trình Giao Diện GUI Matlab

Lập Trình Gui Matlab – Đọc File txt Trong Lập Trình Giao Diện GUI Matlab

Lập Trình GUI
Hướng dẫn mở File .txt trong Gui Matlab Matlab là một phần mạnh mẽ cho bạn học tập và trong GUI cũng vậy, hỗ trợ cho bạn rất nhiều hàm tính toán mạnh mẽ. Hôm nay VuTienIT xin được hướng dẫn bạn cách đọc nội dung nào đó trong một file có định dạng đuôi là .txt. Dạng file .txt khá phổ biến trên hệ điều hành Windows. Bởi vậy trong lập trình GUI của Matlab cũng cho phép bạn đọc được định dạng file này và đổ dữ liệu nội dung có trong file vào trong giao diện trương trình của chúng ta. Tại đây thì VuTienIT xin đưa ra một ví dụ nhỏ về cách thức để bạn biết được làm sao đọc được file dạng .txt trong Matlab như thế nào. Để đến bài sau chúng ta học cách đọc file Exel cũng như các file khác mà phần mền này hỗ trợ. | Cách đọc mở file .txt vào giao diện GUI Giả sử rằng bạn có một giao diệ
Acc VIP Fshare Fshare VIP